Otočni FN sustavi

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija: Mirca
Opis: Hibridna fotonaponska elektrana u Mircima na otoku Braču.
Sustav je koncipiran sa 10KWp solarnim poljem koje se preko Fronius mrežnog pretvarača sinkronizira s distribucijskom mrežom te predaje višak proizvedene elektriène energije u mrežu. Tu su još tri kombo uređaja Victron Quattro 5000VA programirana da … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija: Vis
Opis: 6 panela od 270Wp čine fotonaponsko polje snage 1.5kWp. Preko Victron BlueSolar MPPT 150/45-Tr regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 230Ah/48V/C20 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad kuće koja se koristi svakodnevno od svibnja do listopada,a ostatak godine vikendima.
Baterija … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija: Otok Tijat
Opis: Energiju osigurava fotonaponsko polje ukupne snage 30kWp, koje je podijeljeno na 2 polja.Prvo fotonaponsko polje snage 17kWp putem mrežnog invertera Fronius napaja dislocirani objekt, drugo fotonaponsko polje snage 13kWp preko 2 Victron SmartSolar 250/100-Tr regulatora puni baterije. Pobudu mrežnom inverteru iz baterijske … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija: Podstrana
Opis: 6 panela od 270Wp čine fotonaponsko polje snage 1.5kWp. Preko Victron BlueSolar MPPT 100/50 regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 440Ah/48V/C20 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad kuće koja se koristi svakodnevno od svibnja do listopada,a ostatak godine vikendima.
Baterija … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija: NP Plitvice
Opis: Energiju osigurava fotonaponsko polje snage 5KWp koje putem mrežnog invertera Fronius Primo 4,6 napaja dislocirani objekt.
Pobudu mrežnom inverteru iz baterijske stanica 1600Ah/48V izvršavaju dva paralelno spojena Victron Quattro 8000/48 bidirekcijska pretvarača.
Za potrebe back-up opcije u slučaju dužeg nepovoljnog vremenskog perioda Victron … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana sa Mrežnim inverterom
Lokacija: Pag
Opis: Energiju osigurava fotonaponsko polje snage 3KWp koje putem mrežnog invertera SMA-Sunny Boy 3000-TL napaja dislocirani objekt.
Pobudu mrežnom inverteru Preko SMA Sunny Island 3024 uređaja daju Victron Telecom baterije od 200Ah svaka.
Objekt služi kao vikendica te ima dostatno energije za snabdjevanje … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija:Lastovo
Opis: 4 panela od 270Wp čine fotonaponsko polje snage 1kWp. Preko 2 30A PWM regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 230Ah/24V/C20 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad kuæe koja se koristi tokom ljeta svaki dan, a ostatak godine vikendima.
Baterije su spojene … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija: Jelsa
Opis: 6 panela od 270Wp čine fotonaponsko polje snage 1.5Wp. Preko Victron BlueSolar MPPT 100/30 regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 460Ah/24V/C20 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad kuæe koja se koristi tokom ljeta svaki dan,a ostatak godine vikendima.
Baterije su … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija: Imotski
Opis: 6 panela od 270Wp čine fotonaponsko polje snage 1.5kWp. Preko Victron BlueSolar MPPT 100/50 regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 460Ah/24V/C20 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad kuæe koja se koristi tokom ljeta svaki dan,a ostatak godine vikendima.
Baterije su … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija:Brač Škrip
Opis: 2 panela od 270Wp čine fotonaponsko polje snage 540Wp. Preko Victron BlueSolar MPPT 100/30 regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 230Ah/24V/C20 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad kuće koja se koristi tokom ljeta svaki dan,a ostatak godine vikendima.
Baterije su … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija:Brač
Opis: 15 panela od 270Wp èine fotonaponsko polje snage 4kWp. Preko Victron BlueSolar MPPT 150/70-Tr regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 1000Ah/48V/C10 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad kuće koja se koristi svakodnevno od svibnja do listopada,a ostatak godine vikendima.
Baterija je … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija:Beach Bar – Brač
Opis: Fotonaponsko polje snage 7KWp preko dva Victron SmartSolar MPPT 150/85-Tr regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 1000Ah/48V/C10 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad beach bara od svibnja do listopada, te vikendima zimi.
Baterija je u DC ormaru spojena … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija: Kornati
Opis: Energiju osigurava nekoliko fotonaponskih polja ukupne snage 20kWp koji putem MPPT regulatora pune baterijsku stanicu od 2000Ah/48V/C10. Napajanje dislociranog objekta se vrši putem tri bidirekcijska uređaja SMA – Sunny Island 6.0-H gdje svaki uređaj napaja određene strujne krugove koji su raspoređeni unutar GRO-a da … Opširnije

Sustav: Off-grid fotonaponska elektrana
Lokacija:Čiovo
Opis: 4 panela od 270Wp èine fotonaponsko polje snage 1kWp. Preko Victron BlueSolar MPPT 100/50 regulatora puni baterije.
Kapacitet baterija od 230Ah/24V/C20 je dostatan za napajanje svih trošila koja osiguravaju nesmetan svakodnevni rad kuće koja se koristi tokom ljeta svaki dan,a ostatak godine vikendima.
Baterije su spojene … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Čiovo
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 3,12 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 5 kVA, i 24 x 360 Ah/2V baterijski sustav ukupne akumulacije ( 17,2 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Brač
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 3 kWp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 5 kVA, i 8 x 230 Ah  baterijski sustav ukupne akumulacije (22,08 kWh)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Vis
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 5 kWp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 5 kVA, i 12 x 230 Ah  baterijski sustav ukupne akumulacije (33,12 kWh)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Brač
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 1500 Wp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 900 VA, i 4 x  230 Ah  baterijski sustav ukupne akumulacije (11,04 kWh)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Hvar
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 750 Wp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 3 kVA, i 4 x 6V 240 Ah  baterijski sustav ukupne akumulacije (5,76 kWh)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Hvar
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 400 Wp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 1,5 kVA, i 2 x 180 baterijski sustav ukupne akumulacije (4,32 kWh)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Kornati (EX. Karaula)
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 10 kWp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen bidirecijski pretvarač  SMA-Sunny Island 8.0.H sa dva komada Sunny boya TL – 5000 i battery bank  862Ah/48V/C10  – OpzS.

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Dinara
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 600 Wp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 1,5 kVA, i 4 x 225 RE baterijski sustav ukupne akumulacije (5,4 kWh)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Drvenik
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 750 Wp za napajanje vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 3 kVA, i 2 x 220 AGM baterijski sustav ukupne akumulacije (4,8 kWh)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Brač
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 2,5 kWp za napajanje vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 4 kVA, i 8 x 330 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije (15,84 kWh)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Korčula
Opis: Fotonaponski sustav 1 snage instaliranih modula 800 Wp za napajanje vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 1,5 kVA, i 4 x 220 AGM baterijski sustav ukupne akumulacije (10,56 kWh)

Fotonaponski sustav 2 snage instaliranih modula 1500 Wp za napajanje vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Baljci
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 1,56 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 6 kVA, i 24 x 230 Ah/2V baterijski sustav ukupne akumulacije ( 11 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Biokovo
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 0,78 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 2 kVA, i 4 x 180 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije ( 8,6 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Sutivan
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 4,68 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 5 kVA, i 24 x 460 Ah/2V baterijski sustav ukupne akumulacije ( 22 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Lovrečina
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 0,92 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 2 kVA, i 2 x 230 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije ( 5,5 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Milna
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 1,56kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 3 kVA, i 12 x 860 Ah/2V baterijski sustav ukupne akumulacije (20 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Bristvica
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 0,78 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 2 kVA, i 2 x 230 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije ( 5,5 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Čiovo
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 1,04 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 2 kVA, i 4 x 260 Ah/6V baterijski sustav ukupne akumulacije ( 6,2 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Novo Selo
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 1,04 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 1,2 kVA, i 2 x 230 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije
( 5,5 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Parčići
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 1,56 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 5 kVA, i 4 x 230 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije ( 11 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Svilaja
Opis: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 3,12 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 5 kVA, i 8 x 230 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije ( 22 kWh).

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Zadar
Opis: Fotonaponski sustav snage 45,00 KWp za napajanje pogona za obradu metala.
Proizvedena energija se prvenstveno koristi za samopotrošnju u pogonu, a ne za prodaju viškova HEP-u.
Sustav je koncipiran da kao primarno napajanje koristi Solar, ako nema dovoljno energije dodatak se uzima iz baterija,
a ako i … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Zadar
Opis: Fotonaponski sustav snage 15,00 KWp za napajanje pogona za proizvodnju sladoleda.
Proizvedena energija se prvenstveno koristi za samopotrošnju u pogonu, a ne za prodaju viškova HEP-u.
Sustav je koncipiran da kao primarno napajanje koristi Solar, ako nema dovoljno energije dodatak se uzima iz baterija,
a ako i … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Brod
Opis: Fotonaponski sustav snage 0,75 KWp za dopunu napajanja na brodu.
Kao backup služi generator snage 8,0KW koji se po potrebi automatski starta.
Instaliran je regulator od 40A , a kapacitet servisnih baterija je 460Ah/24V/C20, tip: FIAMM-Solar.

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Brač
Opis: Fotonaponski sustav snage 3,0KWp za napajanje vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
Kao backup služi generator snage 10,0KW koji se po potrebi automatski starta. Konstantna izlazna snaga solarnog sustava je 4KW sa max.
Opterećenjem do 6KW. Instaliran je automatski punjač od 40A i … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Povlja-Brač
Opis: Fotonaponski sustav snage 2,0KWp za napajanje vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
Kao backup služi generator snage 5,0KW koji se po potrebi automatski starta. Konstantna izlazna snaga solarnog sustava je 3KW sa max.
Opterećenjem do 6KW. Implemetiran je automatski punjač od 40A i … Opširnije

Sustav: Solarna parking nadstrešnica
Lokacija: Sutivan-Brač
Opis: Fotonaponski sustav snage 3,0KWp za napajanje vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
Kao lokacija za smještaj solarnih panela izrađena je nadstrešnica ispod koje se parkiraju vozila. Konstantna izlazna snaga solarnog sustava je 5KW sa max.
Opterećenjem do 7KW. Ugrađen je automatski punjač od 80A … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Sučuraj – Hvar
Opis:Fotonaponski sustav snage 1,0KWp za napajanje ribogojilišta koje nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
Kao backup služi generator snage 4,0KW koji se po padu napona na baterijama pali i preko punjača nadopunjava baterije.
Konstantna izlazna snaga solarnog sustava je 2KW sa max. Opterećenjem do … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Hvar
Opis: Fotonaponski sustav snage 1,5KWp za napajanje privatne kuće koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom. Kao backup služi generator snage 4,0KW. Konstantna izlazna snaga invertera solarnog sustava je 2,0KW sa automatskim punjačem od 20A i dva PWM regulatora od 30A. Kapacitet baterija je 1080Ah/24V/C10, FIAMM-SOLAR. … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Sinj
Opis: Fotonaponski sustav snage 1,5KWp za napajanje privatne kuće koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom. Kao backup služi generator snage 5,0KW. Konstantna izlazna snaga invertera solarnog sustava je 3,0KW sa automatskim punjačem od 60A i dva MPPT regulatora od 30A. Kapacitet baterija je 800Ah/24V/C10, FAAM … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Šćedro
Opis: Fotonaponski sustav snage 9,12KWp za napajanje Restorana-hotela koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom. Kao backup služi generator snage 20KW. Konstantna izlazna snaga invertera solarnog sustava je 20KW sa implemetirana dva automatska punjača od 100A i pet regulatora od 40A. Kapacitet baterija je 1600Ah/48V/C10, FAAM … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Hvar
Opis: Fotonaponski sustav za napajanje seoskog domaćinstva.

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Marina
Opis: Fotonaponski sustav za napajanje vikendice. Služi za napajanje kućnih potrošača kao šta su rasvjeta, TV, radio, hladnjak…

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Kaštela
Opis: Fotonaponski sustav za napajanje pumpe koja vrši navodnjavanje polja.

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Ager
Opis: Fotonaponski sustav za napajanje poljske kućice (alatnice). Služi za napajanje osnovnih potrošača kao što su rasvjeta, radio i TV…

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Rudine
Opis: Fotonaponski hibridni sustav za napajanje vikendice. Kao back-up se koristi agregat, a u sustav je ugarđen i automatski punjač baterija.

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Primošten
Opis: Fotonaponski hibridni sustav snage 1KWp za napajanje domaćinstva. U sustavu su osim fotonaponskih modula instalirani vjetrogenerator i agregat.

Sustav: Stand-Alone fotonaponski sustav
Lokacija: Svilaja
Opis: Fotonaponski sustav snage 380Wp za napajanje klasičnih potrošača manje snage (rasvjeta, TV, manji hladnjak, pumpa, radio…)

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Split
Opis: Fotonaponski sustav snage 1,2KWp za napajanje kućanstva koje nema spoj sa elektroenergetskom mrežom. Kao backup služi generator snage 3,5KW. Konstantna izlazna snaga solarnog sustava je 4KW sa max. Opterećenjem do 8KW. Implemetiran je automatski punjač od 60A i MPPT regulatori od 30A. Kapacitet baterija … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Hvar
Opis: Fotonaponski sustav snage 2,5KWp za napajanje turističkog kompleksa koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom. Kao backup služi generator snage 5,0KW. Konstantna izlazna snaga solarnog sustava je 5KW sa max. Opterećenjem do 8KW. Implemetiran je automatski punjač od 60A i MPPT regulatori od 40A. Kapacitet … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Korčula
Opis: Fotonaponski sustav snage 3,0KWp za napajanje OPG-a koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom. Kao backup služi generator snage 4,0KW koji se po potrebi automatski starta. Konstantna izlazna snaga solarnog sustava je 6KW sa max. Opterećenjem do 8KW. Implemetiran je automatski punjač od 100A i … Opširnije

Sustav: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav
Lokacija: Hvar
Opis: Fotonaponski sustav snage 1,0KWp za napajanje obiteljske vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom. Kao backup služi generator snage 4,0KW koji se po potrebi automatski starta preko ugrađene automatike. Instaliran je automatski punjač od 40A i kapacitet baterija od 660Ah/24V, tip: Trojan-Solar.