Nautika

Motorna jahta AZIMUTH S7.
Retrofit tvornički ugrađenih servisnih AGM baterija, zaštitnih elemenata i upravljačke elektronike energetskog sustava plovila.
Instalirano je deset Victron Energy litijskih baterija 200Ah/24V za MG-Master baterijskim shuntom i battery protect sustavom.
Ugrađen je hibridni inverter – punjač Victron Quattro 8000 / 24V.
Osim puno manje težine i zauzetog prostora, litijske baterije … Opširnije

Motorna jahta Monte Carlo MCY-65.
Izvršen retrofit servisnih AGM baterija, zaštitnih elemenata i upravljačke elektronike energetskog sustava plovila.
Tvornički ugrađene baterije su zamijenjene s četiri Victron litijske baterije 200Ah/24V.
Osim puno manje težine i zauzetog prostora, litijske baterije ovog kapaciteta mogu isporučiti do 20KWh električne energije zbog mogućnosti potpunog pražnjenja.
Za punjenje i konverziju … Opširnije

Solarni sustav na Lagoon 450 ukupne snage 1800Wp (6 x 300Wp paneli) spojeni preko dva Victron energy smart regulatora MPPT 150/100 na servisnu baterijsku banku od 1320Ah/12V koja se sastoji od 6 x 220Ah AGM baterija spojenih u paralelu.
Bidirekcijski pretvarač/punjač VICTRON Multiplus 3000/12 osigurava pretvorbu istosmjerne energije pohranjene u baterijama … Opširnije

Katamaran Lagoon 450. Na roll baru napravljenom od Inox-a 316 instalirano je ukupno 600Wp panela (6 x 100Wp paneli).
Spojeni su preko Victron energy smart regulatora MPPT 100/50 na dvije litijske baterije
ReLion 200Ah što čini ukupni kapacitet 400Ah/12V.
S obzirom da se ove baterije mogu prazniti 100% brod na raspolaganju ima oko … Opširnije

Brod Jeanneau NC9 sa ugrađena dva flexibilna panela snage 100W.
Preko MPPT regulatora Victron smart 75/12 su spojeni na servisni baterijski set.
Napaja se kompletna navigacijska oprema, rasvjeta, kompresorski hladnjak, itd.
Ugrađen je inverter od 800VA za napajanje izmjeničnih trošila po potrebi.
Cijeli monitoring i nadzor sustava se vrši preko mobitela putem Victron Connect … Opširnije

Drvena 40-metarska motorna jahta Stella Maris. Vlasnik Ante Lozić, je ujedno i kapetan, savršeno je uklopio potencijal obnovljivih izvora energije u drveni gulet. Korištenjem vjetra za plovidbu i sunca za proizvodnju električne energije dobio je energetski neovisno plovilo, a osim osjetne uštede treba istaknuti i ekološki čimbenik.

Osam kabina za … Opširnije

Motorna jahta za turistički charter, 39m dužine i suvremeno opremljena za smještaj 18 osoba u 7 soba.
Ugrađena dva baterijska seta OPzV tehnologije ukupnog kapaciteta 1600Ah/24V/C20 koja osiguravaju oko 25KWh električne energije sa 55% pražnjenja baterijskog seta.
16 solarnih panela ukupne instalirane snage 4,5kWh iste nadopunjuju preko četiri MPPT regulatora.
Hibridni inverter-punjač Studer … Opširnije

SUSTAV: Stand-alone foto-naponski sustav

LOKACIJA: Brod

OPIS: Foto-naponski sustav snage 0,75 kWp za dopunu napajanja na brodu.
Kao backup služi generator snage 8,0 kW koji se po potrebi automatski starta.
Instaliran je regulator od 40A , a kapacitet servisnih baterija je 460Ah/24V/C20, tip: FIAMM-Solar.