Nautika

Motorna jahta Monte Carlo MCY-65. Izvršen retrofit servisnih AGM baterija, zaštitnih elemenata i upravljačke elektronike energetskog sustava plovila. Tvornički ugraðene baterije su zamjenjene s četiri Victron Litijske baterije 200Ah/24V. Osim puno manje težine i zauzetog prostora, litijske baterije ovog kapaciteta mogu isporučiti do 20KWh električne energije zbog mogućnosti potpunog pražnjenja. … Opširnije

Solarni sustav na Lagoon 450 ukupne snage 1800Wp (6 x 300Wp paneli) spojeni preko dva Victron energy smart regulatora MPPT 150/100 na servisnu baterijsku banku od 1320Ah/12V koja se sastoji od 6 x 220Ah AGM baterija spojenih u paralelu.
Bidirekcijski pretvarač/punjač VICTRON Multiplus 3000/12 osigurava pretvorbu istosmjerne energije pohranjene u baterijama … Opširnije

Katamarana Lagoon 450. Na roll baru napravljenom od Inox-a 316 instalirano je ukupno 600Wp panela (6 x 100Wp paneli). Spojeni su preko Victron energy smart regulatora MPPT 100/50 na dvije Litijske baterije
ReLion 200Ah što čini ukupni kapacitet 400Ah/12V. S obzirom da se ove baterije mogu prazniti 100% brod na raspolaganju … Opširnije

Brod Jeanneau NC9 sa ugrađena dva flexibilna panela snage 100W. Preko MPPT regulatora Victron smart 75/12 su spojeni na servisni baterijski set. Napaja se kompletna navigacijska oprema, rasvjeta, kompresorski hladnjak, itd.
Ugrađen je inverter od 800VA za napajanje izmjeničnih trošila po potrebi. Cijeli monitoring i nadzor sustava se vrši preko … Opširnije

Drvena 40-metarska motorna jahta Stella Maris. Vlasnik Ante Lozić, je ujedno i kapetan, savršeno je uklopio potencijal obnovljivih izvora energije u drveni gulet. Korištenjem vjetra za plovidbu i sunca za proizvodnju električne energije dobio je energetski neovisno plovilo, a osim osjetne uštede treba istaknuti i ekološki čimbenik.

Osam … Opširnije

Motorna jahta za turistièki charter, 39m dužine i suvremeno opremljena za smještaj 18 osoba u 7 soba. Ugraðena dva baterijska seta OPzV tehnologije ukupnog kapaciteta 1600Ah/24V/C20 koja osiguravaju oko 25KWh elektriène energije sa
55% pražnjenja baterijskog aeta. 16 solarnih panela ukupne instalirane snage 4,5kWh iste nadopunjuju preko èetiri MPPT regulatora. Hibridni … Opširnije