Otočni (stand alone) FN sustavi

Takvi sustavi akumuliraju energiju u baterijama kako bi garantirali opskrbu energije noću i u nepovoljnim metereološkim uvjetima, a ako potrošači funkcioniraju na izmjeničnu struju, dodaje se i inverter-izmjenjivač (pretvarač napona) koji pretvara izlaznu, istosmjernu struju iz modula u potrebnu, izmjeničnu struju za napajanje potrošača.Izolirani sustavi štite okoliš i također pružaju energetsku neovisnost (Nema računa).

Pošto je sama instalacija sustava jednostavna, praktične mogućnosti korištenja su raznolike, te se sustav može koristiti kod:

 • Izoliranih/izdvojenih objekata (vikendice, udaljena sela …)
 • Telekomunikacijskih sustava (odašiljači, repetitori i bazne stanice radio/TV, fiksne i mobilne telefonije)
 • Ulične rasvjete (neelektrificirana prigradska raskrižja, parkirališta)
 • Pokretne prometne signalizacije (cestovne, željezničke i zračne)
 • Vodocrpilišta (za navodnjavanje, izvora i bunara)
 • Mobilnih jedinica, kamping kućica, kampera i plovila
 • Svjetionika, signalnih plutača i platformi na moru
 • Sustava za automatsko prikupljanje i praćenje podataka (mjerno-kontrolne stanice za meteorološke, klimatske, seizmološke, hidrološke, ekološke i sl. namjene)

Zatražite BESPLATNU izradu simulacije vašeg izoliranog (Stand-Alone) sustava.

Simulacija uključuje:

 • Izradu projektnog rješenja
 • Proračun energetske vrijednosti instaliranog sustava
 • Simulaciju energetske isplativosti
 • Simulaciju financijske rentabilnosti sustava

Upitnik za postavljanje mrežnog solarnog FN sustava

Popunjeni upitnik spremite na računalo te isti pošaljite na naš mail info@solarprojekt.hr

shadow