Projektiranje i inženjering

Inženjering

Usluge koje pružamo su projektiranje elektro sustava, nadzor nad gradnjom, usluge mjerenja i konzalting na području elektrotehnike, automatike i energetske elektronike. Naš tim ovlaštenih inženjera u mogućnosti je izvesti sva projektna rješenja usklađena s važećom zakonskom regulativom, propisima, domaćim (HRN) i međunarodnim (IEC) normama te pravilima struke.

Projektiranje Fotonaponskih solarnih elektrana

Izrada kompletne elektro – projektne dokumentacije za fotonaponske elektrane:

 • Idejna rješenja i studije
 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Dokumentacija izvedenog stanja
 • Troškovnici
 • Tender dokumentacija
 • Elaborati i analize isplativosti projekta
 • Protokoli mjerenja i spajanje na mrežu

Projektiranje elektroinstalacija jake i slabe struje

 • Priključak i energetski razvod
 • Niskonaponske instalacije za sve vrste objekata
 • Trafostanice
 • Zaštita od munje, gromobranske instalacije i izjednačavanje potencijala
 • Strukturno kabliranje
 • Tehnička zaštita (videonadzor, vatrodojava, detekcija plina, protuprovala…)
 • Telefonske instalacije
 • Audio/video parlafonski sustavi
 • Antenski sustavi

Projektiranje i modernizacija javne rasvjete

 • Studije izvodljivosti
 • Tehno ekonomske analize
 • Svjetlotehnički proračuni
 • Glavni i izvedbeni elektro projekti
 • Troškovnici i tender dokumentacija