Sun Ballast reference

Connect sistem 10° (Povezni sistem) u dispoziciji prema jugu sa prednjim, centralnim i završnim balastom tvore povezanu i rešetkastu strukturu visoko otpornu na vjetar uz manje opterećenje krovne ploče. Elektrana se nalazi na krovu autobusnog kolodvora.

Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD. Višestruko dupliranje balasta
i dodavanje dodatnih utega je bilo potrebno za dostizanje optimalne
vjetrostabilnosti s obzirom da se radi o lokaciji sa izrazito jakim vjetrovima.

Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD sa izvedenim dupliranje balasta
na rubnim pozicijama.

Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD sa dupliranjem na rubnim pozicijama.

Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD uz izvedena dupliranja na rubovima.

Connect sistem 10° (Povezni sistem) u dispoziciji prema jugu sa prednjim, centralnim i završnim balastom tvore povezanu i rešetkastu strukturu visoko otpornu na vjetar uz manje opterećenje krovne ploče.

Standard balast 0° položen prati postojeći nagib krovne površine. Na određenim mjestima izvedena su dupliranja balasta.

Standard balast 0° položen prati postojeći nagib krovne površine. Na određenim mjestima izvedena su dupliranja balasta.

Standard balast 0° položen prati postojeći nagib krovne površine. Na određenim mjestima izvedena su dupliranja balasta.

Connect sistem 10° (Povezni sistem) u dispoziciji prema jugu sa prednjim, centralnim i završnim balastom tvore povezanu i rešetkastu strukturu visoko otpornu na vjetar uz manje opterećenje krovne ploče.

Standard LONG balast 10° u dispoziciji jug sa montažom panela u verikalnoj dispoziciji.

Sail Sistem balast 5° (Sistem Jedra) u dispoziciji jug. Ovakav sustav nudi mogučnost veće iskoristivosti prostora uz opciju dodavanja šest redova panela.

Sail Sistem balast 11° (Sistem Jedra) u dispoziciji jug.

Sail Sistem balast 5° (Sistem Jedra) u dispoziciji jug. Ovakav sustav nudi mogučnost veće iskoristivosti prostora uz opciju dodavanja šest redova panela.

Connect sistem 10° (Povezni sistem) u dispoziciji prema jugu sa prednjim, centralnim i završnim balastom tvore povezanu i rešetkastu strukturu visoko otpornu na vjetar uz manje opterećenje krovne ploče.

Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD sa pojačanjem težine koristeći betonske grede.

Standard balast 10° sa uzdignitim nogama u dispoziciji JUG.Izvedeno je dupliranje balasta
na rubnim pozicijama i dodatnim balastima na središnjim. Ova izvedba se koristi za krovove sa visokim parapetom (Atikom) poradi izbjegavanja sjene.

Standard balast 10° sa uzdignitim nogama u dispoziciji JUG sa dodatnim balastima i gredama. Ova izvedba se koristi za krovove sa visokim parapetom (Atikom) poradi izbjegavanja sjene.