Mrežni (grid connected) FN sustavi

Smanjite trošak električne energije u vašoj kući ili poduzeću instaliranjem sunčane (fotonaponske) elektrane za vlastitu potrošnju, odnosno samoopskrbu, uz mogućnost sufinanciranja sredstvima europskih i hrvatskih fondova za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.

Sunčana elektrana je spojena na vašu instalaciju, u paralelnom radu s mrežom. Proizvedenu energiju koristite za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije isporučujete u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko vam je potrebna dodatna električna energija (primjerice noću), preuzimate je iz javne distribucijske mreže preko istog obračunskog mjernog mjesta.

Korištenjem električne energije iz vlastite elektrane, smanjujete količine električne energije preuzete iz javne distribucijske mreže i s time povezane troškove. Na kraju svakog mjeseca, izvršit će se obračun energije preuzete iz mreže i viška energije isporučene u mrežu. Kod obračuna potrošnje električne energije, kao i naknade za korištenje mreže te naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, uzima se u obzir samo količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi (Net Metering). A, ukoliko ste isporučili u mrežu više enegije nego što je preuzeto, višak će biti otkupljen po 80% kupovne cijene električne energije.

Sunčane elektrane na postojećim građevima prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola, već se radovi izvode na temelju glavnog projekta i suglasnosti HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS).

Postupak je vrlo jednostavan. Sve što trebate napraviti je dostaviti godišnji utrošak električne energije s priključnom snagom i podatke o raspoloživim površinama za montažu fotonaponskih modula, kako bismo mogli proračunati odgovarajuću snagu sunčane elektrane te izraditi glavni projekt.

Ukoliko je riječ o kućanstvu, na temelju glavnog projekta od HEP-ODS-a se zatraži obavijest o mogućnosti priključenja. Na temelju obavijesti pristupa se gradnji, nakon čega se sklapa ugovor o korištenju mreže i ugovor o opskrbi (tj otkupu viška proizvedene enegije isporučene u mrežu). Po okončanju procedure HEP-ODS vam izdaje Dozvolu za trajni pogon.

Ukoliko je riječ o poduzetništvu, procedure je nešto drugačija, umjesto obavijesti o mogućnosti priključenja izdaje se elektroenergetska suglasnost (EES), a prije izdavanja Dozvole za trajni pogon potrebno je dodatno obaviti pokusni rad elektrane s mjerenjem kvalitete električne energije.

Sukladno važećim zakonima i propisima, projektiranje ste dužni povjeriti ovlaštenom projektantu, a izgradnju ovlaštenom izvođaču. SOLAR PROJEKT kao ovlašteni projektant i izvođač nudi vam rješenje po sistemu “ključ u ruke”.

Ukoliko imate visoke račune za električnu energiju kontaktirajte nas bez obaveza kako bismo Vam na vašem konkretnom primjeru objasnili što možemo učiniti za Vas.

Zatražite BESPLATNU energetsku bilancu i ponudu za vašu mrežnu elektranu

Besplatna simulacija i ponuda uključuje:

  • Proračun instalirane snage elektrane
  • Simulaciju energetske isplativosti
  • Informativnu ponudu

Sve što trebate je poslati nam Vaše račune za električnu energiju kroz godinu dana i tlocrtnu skicu vašeg krova.

KROZ INVESTICIJU DANAS, NASTAJE PROFIT SUTRA, A GARANCIJA VAM JE SUNCE!!!

Upitnik za postavljanje mrežnog solarnog FN sustava

Upitnik

Dimenzije i orijentiranost krova:

shadow