Mrežni FN sustavi

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana
Lokacija: Marl
Opis: Mrežna elektrana instalirane snage 282,24KW. Sastoji se od 1008 komada fotonaponskih panela 280Wp koji su preko 504 optimizatora
spojeni na 10 komada mrežnih invertera SOLAR EDGE 27,6KVA. Elektrana se monitorira putem web SE platforme gdje se zbog instalacije optimizatora
može pratiti rad cijele elektrane, kao i … Opširnije

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana
Lokacija: Marl
Opis: Mrežna elektrana instalirane snage 282,24KW. Sastoji se od 1008 komada fotonaponskih panela 280Wp koji su preko 504 optimizatora
spojeni na 10 komada mrežnih invertera SOLAR EDGE 27,6KVA. Elektrana se monitorira putem web SE platforme gdje se zbog instalacije optimizatora
može pratiti rad cijele elektrane, kao i … Opširnije

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana
Lokacija: Sutivan
Opis: Mrežna elektrana za samopotrošnju i prodaju viška proizvedene elektriène energije mrežnom operateru. Instalirana snaga solarnog polja je 26,1KWp te se sastoji od 90 komada fotonaponskih monokristalnih panela SolarWorld pojedinaène snage 290Wp. Mrežni inverter je SMA-STP 25000-TL sa internom web komunikacijom za praèenje rada i monitoring … Opširnije

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana
Lokacija: Benkovac
Opis: Mrežna elektrana za samopotrošnju i prodaju viška proizvedene elektriène energije mrežnom operateru. Instalirana snaga solarnog polja je 6,5KWp te se sastoji od 24 komada fotonaponskih monokristalnih panela pojedinaène snage 270Wp. Mrežni inverter je SMA-STP 6000-TL sa internom web komunikacijom za praèenje rada i monitoring nad … Opširnije

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana
Lokacija: Čiovo
Opis: Mrežna elektrana za samopotrošnju i prodaju viška proizvedene električne energije mrežnom operateru. Instalirana snaga solarnog polja je 6,5KWp te se sastoji od 24 komada fotonaponskih polikristalnih panela pojedinaène snage 270Wp. Mrežni inverter je SMA-STP 6000-TL sa internom web komunikacijom za praèenje rada i monitoring nad … Opširnije

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 150 kWp
Lokacija: Kakanj
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 556 fotonaponskih modula snage 270Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA Sunny tripower 25000 TL.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 150 kWp
Lokacija: Gradačac
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 556 fotonaponskih modula snage 270Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA Sunny tripower 25000 TL.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 10 kWp
Lokacija: Čaporice
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponskih modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe.

 

 

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 7,250KWp
Lokacija: Krnići
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 29 fotonaponskih modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe FRONIUS 120-V sa trofaznim AC izlazom.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 10KWp
Lokacija: Šestanovac
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX+10000W.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 9,90KWp
Lokacija: Murter
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 44 fotonaponska modula snage 225Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX+10000W.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 10KWp
Lokacija: Sv. Nedelja
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX+10000W sa Solar-Log uređajem za praćenje rada elektrane putem interneta.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 29,640KWp
Lokacija: Pakovo
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 195 fotonaponskih modula snage 190Wp, monokristalne izvedbe. Tri monofazna mrežna invertera za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA-Sunny Mini Central 10000TL sa WEB-Box GSM uređajem za praćenje rada elektrane putem interneta.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 10KWp
Lokacija: Stupnik
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX+10000W sa Solar-Log uređajem za praćenje rada elektrane putem interneta.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 9,88KWp
Lokacija: Sikirevci
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 52 fotonaponska modula snage 190Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA 10000TL – TRIPOWER.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 10,00KWp
Lokacija: Zadar
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-10000TLX. Termosifonski solarni sustav za pripremu tople vode (ostvarenje veće otkupne tarife).

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 10,00KWp
Lokacija: Zadar
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA 10000TL – TRIPOWER.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 20,00KWp
Lokacija: Sveti Petar
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 84 fotonaponska modula snage 240Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA 17000TL – TRIPOWER.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 10,00KWp
Lokacija: Kaštela
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-10000TLX.

Sustav:Fotonaponska mrežna elektrana 20,00KWp
Lokacija: Sukošan
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 84 fotonaponska modula snage 240Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA 17000TL – TRIPOWER.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 30,00KWp
Lokacija: Zagreb-Žitnjak
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 120 fotonaponska modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Dva trofazna mrežna invertera za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX/Pro 15K.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 30,00KWp
Lokacija: Sv. Ivan Zelina
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 120 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Dva trofazna mrežna invertera za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX/Pro 15K.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 30,00KWp
Lokacija: KRAPINSKE TOPLICE
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 120 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Dva trofazna mrežna invertera za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX/Pro 15K.
Implementiran je telemetrijski nadzor rada i funkcija elektrane putem interneta.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 2,00KWp
Lokacija: IMOTSKI
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 8 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Monofazni mrežni inverter izvedbe SMA-Sunny Boy 2100TL.

Sustav: Fotonaponska mrežna elektrana 10,00KWp
Lokacija: GOSPIĆ
Opis: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinhronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX/Pro 10KW.
Implementiran je telemetrijski nadzor rada i funkcija elektrane putem interneta.