Mrežni FN sustavi

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Marl

OPIS: Mrežna elektrana instalirane snage 282,24KW. Sastoji se od 1008 komada fotonaponskih panela 280Wp koji su preko 504 optimizatora spojeni na 10 komada mrežnih invertera SOLAR EDGE 27,6KVA. Elektrana se monitorira putem web SE platforme gdje se zbog instalacije optimizatora može pratiti rad cijele elektrane, kao … Opširnije

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Mursko Središće

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju tvornice pozamterije instalirane snage 100,00KW. Instalacija modula na ravnom kroviu sa aero-konstrukcijom orjentacije istok-zapad.
Ukupna AC izlazna snaga je omogućena preko 5 mrežnih invertera FRONIUS SYMO.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: Metković

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju peradarnika instalirane snage 80,00KW. Instalacija modula na trapeznom “sendvič-lim” krovu.
Dva mrežna invertera Fronius Eco daju ukupnu AC izlaznu snagu od 50,00 kW.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: Ivanić-Grad

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju industrijskog pogona instalirane snage 75,00KW. Instalacija modula na ravnom krovu
sa aero-konstrukcijom orijentacije jug sa balastima izvedenom sukladno statičkom proračunu.
Mrežni inverteri HUAWEI daju ukupnu AC izlaznu snagu od 60kW, a monitoring sustava se vrši putem Huawei Loggera.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: HEP-Šibenik

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju HEP pogona u Šibeniku. Instalacija 196 modula na krovu s trapeznim limom ukupne snage 55kWp.
Mrežni inverter SMA-Tripower CORE 50,0 kW vrši sinkronizaciju s mrežom. Monitoring sustav se vrši putem Sunny Portal sučelja.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Zagreb-Žitnjak

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 120 fotonaponska modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Dva trofazna mrežna invertera za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX/Pro 15K.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana 150 kWp

LOKACIJA: Kakanj

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 556 fotonaponskih modula snage 270Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA Sunny tripower 25000 TL.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana 150 kWp

LOKACIJA: Gradačac

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 556 fotonaponskih modula snage 270Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA Sunny tripower 25000 TL.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Sveti Ivan Zelina

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 120 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Dva trofazna mrežna invertera za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX/Pro 15K.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Krapinske Toplice

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 120 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Dva trofazna mrežna invertera za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX/Pro 15K.
Implementiran je telemetrijski nadzor rada i funkcija elektrane putem interneta.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Pakovo

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 195 fotonaponskih modula snage 190Wp, monokristalne izvedbe. Tri monofazna mrežna invertera za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA-Sunny Mini Central 10000TL sa WEB-Box GSM uređajem za praćenje rada elektrane putem interneta.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Sutivan

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju i prodaju viška proizvedene električne energije mrežnom operateru. Instalirana snaga solarnog polja je 26,1KWp te se sastoji od 90 komada fotonaponskih monokristalnih panela SolarWorld pojedinačne snage 290Wp. Mrežni inverter je SMA-STP 25000-TL sa internom web komunikacijom za praćenje rada i monitoring … Opširnije

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Sveti Petar

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 84 fotonaponska modula snage 240Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA 17000TL – TRIPOWER.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana 20,00KWp

LOKACIJA: Sukošan

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 84 fotonaponska modula snage 240Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA 17000TL – TRIPOWER.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: HEP – Makarska

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju HEP pogona u Makarskoj. Instalacija 57 modula na kosom krovu s crijepom snage 16kWp.
Mrežni inverter SMA-Tripower 15 kW vrši sinhronizaciju s mrežom. Monitoring sustav se vrši putem Sunny Portal sučelja.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: Novalja

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju Općinskog doma instalirane snage 10,00KW. Instalacija modula na ravnom krovu s orijentacijom istok-zapad da se
dobije zadana instalirana snaga. Mrežni inverter Fronius Symo od 10kW vrši sinkronizaciju s mrežom.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Čaporice

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. Sustav se sastoji od 40 fotonaponskih modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Šestanovac

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX+10000W.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Sveta Nedelja

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX+10000W sa Solar-Log uređajem za praćenje rada elektrane putem interneta.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Stupnik

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX+10000W sa Solar-Log uređajem za praćenje rada elektrane putem interneta.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Zadar

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-10000TLX. Termosifonski solarni sustav za pripremu tople vode (ostvarenje veće otkupne tarife).

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Zadar

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA 10000TL – TRIPOWER.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Kaštela

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-10000TLX.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Gospić

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 40 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX/Pro 10KW.
Implementiran je telemetrijski nadzor rada i funkcija elektrane putem interneta.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Murter

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 44 fotonaponska modula snage 225Wp, polikristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe DANFOSS-TLX+10000W.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Sikirevci

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 52 fotonaponska modula snage 190Wp, monokristalne izvedbe. Trofazni mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe SMA 10000TL – TRIPOWER.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Krnići

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 29 fotonaponskih modula snage 250Wp, monokristalne izvedbe. Mrežni inverter za sinkronizaciju parametara (napon, frekvencija, faza) izvedbe FRONIUS 120-V sa trofaznim AC izlazom.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: Trilj

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju obiteljske kuće. Instalacija 20 modula od 340Wp na ravnom krovu pomoću Aero-podkonstrukcijskog sustava
za prihvat solarnih modula. Mrežni inverter Fronius Symo od 6,0 kW vrši sinkronizaciju s mrežom.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Benkovac

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju i prodaju viška proizvedene električne energije mrežnom operateru. Instalirana snaga solarnog polja je 6,5KWp te se sastoji od 24 komada fotonaponskih monokristalnih panela pojedinačne snage 270Wp. Mrežni inverter je SMA-STP 6000-TL sa internom web komunikacijom za praćenje rada i monitoring nad … Opširnije

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Čiovo

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju i prodaju viška proizvedene električne energije mrežnom operateru. Instalirana snaga solarnog polja je 6,5KWp te se sastoji od 24 komada fotonaponskih polikristalnih panela pojedinačne snage 270Wp. Mrežni inverter je SMA-STP 6000-TL sa internom web komunikacijom za praèenje rada i monitoring nad … Opširnije

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: Splitska – Brač

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju obiteljske kuće sa apartmanskim smještajem. Instalacija 20 modula od 280Wp na kosom krovu sa crijepom.
Mrežni inverter Fronius Symo od 5,0 kW vrši sinkronizaciju s mrežom.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: Rogoznica

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju obiteljske kuće sa apartmanskim smještajem. Instalacija modula na kosom krovu s crijepom.
Mrežni inverter Fronius Symo od 5,0 kW vrši sinkronizaciju s mrežom.

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana

LOKACIJA: Imotski

OPIS: Mrežni fotonaponski sustav za prodaju struje javnom elektroenergetskom distributeru. 8 fotonaponska modula snage 250Wp, polikristalne izvedbe. Monofazni mrežni inverter izvedbe SMA-Sunny Boy 2100TL.

Centar za postavke privatnosti

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisnickog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše racunalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obicno spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogucava stranici da prikaže informacije prilagodene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok raspon informacija. Ipak, sve informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogucite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste omogucili i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem racunalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da sami odaberete hocete li odobriti spremanje kolačića, da automatski pri zatvaranju internetskog preglednika obrišete spremljene kolačiće i slicno.

Kako onemoguciti kolačiće?
Iskljucivanjem kolačića odlucujete da li hocete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem racunalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama vašeg internetskog preglednika.
Ako onemogucite kolačiće, necete moci koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

Kakve kolačiće koriste naše stranice i zašto?
Naše stranice koristi kolačiće s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogucile bolje korisnicko iskustvo. Kolačići se koriste za pamcenje korisnickih podataka i postavki.

Kakvi još kolačići postoje na našim stranicama?
Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje odredenih mogucnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogucujemo kolačiće društvenih mreža (Facebook), servisa za mjerenje posjecenosti (Google Analytics i Gemius Audience) te oglašivackih mreža poput Google AdSensea.

Dodatne informacije
Trenutno postoji nekoliko web-stranica za iskljucivanje pohranjivanja kolačića za razlicite servise. Više informacija možete saznati na sljedecim poveznicama:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/