NOVALJA – 10 kWp

NOVALJA – 10 kWp

SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana za samopotrošnju

LOKACIJA: Novalja

OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju Općinskog doma instalirane snage 10,00KW. Instalacija modula na ravnom krovu s orijentacijom istok-zapad da se
dobije zadana instalirana snaga. Mrežni inverter Fronius Symo od 10kW vrši sinkronizaciju s mrežom.