Brodska elektronika

  • Ugradnja novih elektro instalacija (12V / 24V / 220V)
  • Popravak i promjena starih i dotrajalih instalacija
  • Dijagnostika kvarova na instalacijama i uređajima
  • Uvođenje automatiziranih sustava nadzora i kontrole
  • Ugradnja instrument tabli i pultova
  • Testiranje, zamjena i ugradnja akumulatora
  • Ugradnja akumulatorskih punjača i chargera
  • Ugradnja naponskih invertera (12V-220V / 24V-220V)
  • Ugradnja solarnih panela za proizvodnju struje
  • Ugradnja LED rasvjete
shadow

OPREMA

Pretvarači napona - inverteri

Solarni paneli

Regulatori napona

Autotransformatori

Oprema za nadzor i monitoring

ZAŠTITA OD ISPRAŽNJENJA BATERIJA

DC SABIRNICE

Automatske transfer sklopke

Baterijski separatori

DC – DC pretvarači napona