O nama

SOLAR PROJEKT d.o.o.

Tvrtka SOLAR PROJEKT d.o.o. osnovana je 2008. godine. Specijalizirani smo za poslove projektiranja, prodaje, instalacije i održavanja fotonaponskih solarnih sustava. Odgovarajući na zahtjeve tržišta svoje smo usluge proširili i na područja automatike, elektroinženjeringa i brodske elektronike, te smo u mogućnosti ponuditi kompletnu uslugu sukladno s važećom zakonskom regulativom, normama, te pravilima struke.

SOLAR PROJEKT d.o.o. nudi Vam kompletnu potporu kroz svoje usluge:

Projektiranje i Inženjering

 • Projektiranje i instalacija fotonaponskih elektrana
 • Projektiranje i instalacija otočnih "stand-alone" solarnih sustava
 • Projektiranje i instalacija sustava solarne javne rasvjete
 • Projektiranje i izvođenje elektroinstalacija jake i slabe struje
 • Projektiranje i instalacija sustava automatike i upravljanja
 • Održavanje i servis fotonaponskih elektrana
 • Mjerenje "kvalitete električne energije"
 • Projektiranje i instalacija gromobranskih instalacija

Konzalting

 • Ishodovanje dokumentacije u procesu stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije (fotonaponske elektrane)
 • Izrada tehničkih, ekonomskih i financijskih elaborata, te investicijskih studija
 • Savjetovanja o mogućnostima financiranja i kreditiranja investicija
 • Nadzor i praćenje izgradnje

Instalacije i montaža

 • Instalacije ON-GRID solarnih elektrana sa spojem na energetsku mrežu (objekti i zemlja)
 • Instalacije OFF-GRID solarnih elektrana na decentraliziranom objektima (objekti i zemlja)
 • Dijagnostike i servisi komponenata opreme (Paneli, inverteri, regulatori, baterije, punjači...) na objektima
 • Instalacije solarnih sustava na plovilima
 • Ugradnja uređaja energetske elektronike (Inverteri, konverteri, separatori, punjači, baterije,itd...) na plovilima

Prodaja

 • Prodaja zasebnih komponenata fotonaponskog sustava (FN-moduli, inverteri, solarne baterije, naponski regulatori, automatski punjači, kablovi, konstrukcije, itd)
 • Prodaja cjelokupnog asortimana LED rasvjete za interijere i eksterijere
 • Prodaja upravljačkih ormara, elektro razdjelnika, UPS sustava i prateće opreme
 • Prodaja sustava solarne javne rasvjete
 • Prodaja solarnih sustava za vikendice
 • Prodaja solarnih sustava za navodnjavanje