FNE HVAR

FNE HVAR

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Hvar

OPIS: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 750 Wp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 3 kVA, i 4 x 6V 240 Ah  baterijski sustav ukupne akumulacije (5,76 kWh)