KAŠTELA

KAŠTELA

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Kaštela

OPIS: Fotonaponski sustav za napajanje pumpe koja vrši navodnjavanje polja.