SUĆURAJ-HVAR

SUĆURAJ-HVAR

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav

LOKACIJA: Sučuraj – Hvar

OPIS: Fotonaponski sustav snage 1,0KWp za napajanje ribogojilišta koje nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
Kao backup služi generator snage 4,0KW koji se po padu napona na baterijama pali i preko punjača nadopunjava baterije.
Konstantna izlazna snaga solarnog sustava je 2KW sa max. opterećenjem do 4KW. Kapacitet baterija je 450Ah/24V/C20.