FNE DRVENIK

FNE DRVENIK

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Drvenik

OPIS: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 750 Wp za napajanje vikendice koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 3 kVA, i 2 x 220 AGM baterijski sustav ukupne akumulacije (4,8 kWh)