MARINA

MARINA

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Marina

OPIS: Fotonaponski sustav za napajanje vikendice. Služi za napajanje kućnih potrošača kao šta su rasvjeta, TV, radio, hladnjak…