FNE ČIOVO

FNE ČIOVO

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Čiovo

OPIS: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 1,04 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 2 kVA, i 4 x 260 Ah/6V baterijski sustav ukupne akumulacije ( 6,2 kWh).