HVAR

HVAR

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Hvar

OPIS: Fotonaponski sustav za napajanje seoskog domaćinstva.