FNE BRISTVICA

FNE BRISTVICA

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Bristvica

OPIS: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 0,78 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 2 kVA, i 2 x 230 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije ( 5,5 kWh).