RUDINE

RUDINE

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski hibridni sustav

LOKACIJA: Rudine

OPIS: Fotonaponski hibridni sustav za napajanje vikendice. Kao backup se koristi agregat, a u sustav je ugrađen i automatski punjač baterija.