FNE BIOKOVO

FNE BIOKOVO

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Biokovo

OPIS: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 0,78 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 2 kVA, i 4 x 180 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije ( 8,6 kWh).