FNE NOVA SELA

FNE NOVA SELA

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Novo Selo

OPIS: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 1,04 kWp za napajanje objekta koji nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 1,2 kVA, i 2 x 230 Ah baterijski sustav ukupne akumulacije
( 5,5 kWh).