FNE HVAR

FNE HVAR

SUSTAV: Stand-Alone fotonaponski sustav

LOKACIJA: Hvar

OPIS: Fotonaponski sustav snage instaliranih modula 400 Wp za napajanje objekta koja nema spoj sa elektroenergetskom mrežom.
U sustav je ugrađen pretvarač napona 1,5 kVA, i 2 x 180 baterijski sustav ukupne akumulacije (4,32 kWh)