Sistem jedra

SISTEM JEDRA

U slučajevima kada na krovu ima malo prostora, sustav jedara omogućuje instaliranje fotonaponskog sustava čak i na najmanjim površinama.

SISTEM JEDRA - Instalacija

SISTEM JEDRA - 3D prezenacija