MODERNIZACIJA RASVJETE

Modernizacija rasvjete se može odnositi i sprovoditi kod sustava javne rasvjete, rasvjete u industriji, hotelima, turističkim i stambenim objektima.
Javna rasvjeta obično je u vlasništvu lokalnih jedinica i njeno održavanje odnosno unaprjeđivanje financira se i lokalnog proračuna. Modernizacija sustava javne rasvjete podrazumijeva zamjenu energetski neučinkovite i dotrajale rasvjete sa visokoučinkovitom, najčešće LED rasvjetom. Uz rasvjetna tijela modernizacija se vrši i na sustavu upravljanja, zaštite i monitoringa javnom rasvjetom pri čemu se misli na zamjenu i premještaj dotrajalih ormara javne rasvjete koji se u većini slučajeva nalaze u trafostanicama.Samo drugačijom regulacijom (smanjenjem intenziteta) javne rasvjete može se uštedjeti i do 50% energije, a sustavom daljinskog upravljanja i nadzora značajno smanjiti troškove održavanja. S druge strane, zamjena svjetiljki s naprednijom LED rasvjetom i prilagodba rasvjetnih tijela također može osigurati još značajnije uštede. Na područjima gdje sustavi javne rasvjete nisu dovoljno razvijeni odnosno ne postoji pristup elektroenergetskoj mreži, moguće je kombinirati javnu rasvjetu s obnovljivim izvorima energije tj. Solarnom javnom rasvjetom.
Prvi korak ka energetski učinkovitoj rasvjeti je izrada projekta i investicijske studije ulaganja u modernizaciju rasvjete, a sve sukladno uputama fonda kako bi se s tako usklađenim dokumentom moglo aplicirati na neku od otvorenih mjera i dobiti subvencijska bespovratna sredstva.

Projekt modernizacije javne rasvjete se sastoji od:

  • energetskog pregleda postojećeg sustava rasvjete (ukoliko isti nije već sproveden)
  • Izračun buduće potrošnje s tehno ekonomskom analizom uštede,
  • izrada svjetlotehničkog proračuna s optimalnom novom rasvjetom,
  • izračun indikatora kvalitete, isplativosti ulaganja i povrata investicije
  • savjetovanje i prijava na natječaj za bespovratno sufinanciranje,
  • izrada projektne dokumentacije i studije izvodljivosti sukladno zakonskoj regulativi,
  • raspisivanje natječaja ili pronalaženje ESCO investicijskog partnera

Slični modeli se mogu upotrijebiti kod modernizacija rasvjete u industrijskim halama i postrojenjima, objektima turističke namjene kao i u zgradarstvu gdje upravitelji zgrada mogu na manjim modelima sprovesti esco projekte zamjene rasvjete unutar haustora/portuna zgrada, te na taj način postići uštede u stanarskim pričuvama.


SOLAR PROJEKT d.o.o. nudi usluge izrade projekta i investicijskih studija za ulaganja u modernizaciju rasvjete.

Ukoliko Vas zanima mogućnost modernizacije rasvjete kontaktirajte nas bez obaveza kako bismo Vam na vašem konkretnom primjeru objasnili što možemo učiniti za Vas.