Category: Reference

11

ruj2023
Connect sistem 10° (Povezni sistem) u dispoziciji prema jugu sa prednjim, centralnim i završnim balastom tvore povezanu i rešetkastu strukturu visoko otpornu na vjetar uz manje opterećenje krovne ploče. Elektrana se nalazi na krovu autobusnog kolodvora.
11. rujna 2023admin

09

ruj2023

Drage – 350 KWp

0  
SUSTAV: Fotonaponska mrežna elektrana LOKACIJA: Drage OPIS: Mrežna elektrana za samopotrošnju kampa instalirane snage 350 KWp. Instalacija modula dijelom na trapeznom krovu koji prekriva vanjski bazen, a drugim dijelom na ravnom krovu. Ukupna AC izlazna snaga od 320 KW je omogućena preko 2 mrežna invertera SUNGROW 110 kW i dva invertera SUNGROW od ... Opširnije
9. rujna 2023admin

04

ruj2023
Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD. Višestruko dupliranje balasta i dodavanje dodatnih utega je bilo potrebno za dostizanje optimalne vjetrostabilnosti s obzirom da se radi o lokaciji sa izrazito jakim vjetrovima.
4. rujna 2023admin

04

ruj2023
Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD sa izvedenim dupliranje balasta na rubnim pozicijama.
4. rujna 2023admin

04

ruj2023
Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD sa dupliranjem na rubnim pozicijama.
4. rujna 2023admin

04

ruj2023
Standard balast 10° u dispoziciji ISTOK-ZAPAD uz izvedena dupliranja na rubovima.
4. rujna 2023admin

04

ruj2023
Connect sistem 10° (Povezni sistem) u dispoziciji prema jugu sa prednjim, centralnim i završnim balastom tvore povezanu i rešetkastu strukturu visoko otpornu na vjetar uz manje opterećenje krovne ploče.
4. rujna 2023admin

04

ruj2023
Standard balast 0° položen prati postojeći nagib krovne površine. Na određenim mjestima izvedena su dupliranja balasta.
4. rujna 2023admin

04

ruj2023
Standard balast 0° položen prati postojeći nagib krovne površine. Na određenim mjestima izvedena su dupliranja balasta.
4. rujna 2023admin

04

ruj2023
Standard balast 0° položen prati postojeći nagib krovne površine. Na određenim mjestima izvedena su dupliranja balasta.
4. rujna 2023admin