Mrežni (grid connected) FN sustavi

Smanjite trošak električne energije u vašoj kući, vikendici, poduzeću instaliranjem sunčane (fotonaponske) elektrane za vlastitu potrošnju, uz mogućnost sufinanciranja sredstvima europskih i hrvatskih fondova za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Ulaganjem novca u fotonaponsku elektranu u mogućnosti ste ostvariti čak do 70 posto uštede na računima za struju. Korištenjem električne energije iz vlastite elektrane, smanjujete količine električne energije pruzete iz javne distribucijske mreže, čime smanjujete i troškove mrežarine i ostalih pristojbi. Sunčanu energiju možete koristiti u različite svrhe kao što su: grijanje, hlađenje, kao mehaničku i električnu energiju. Sunčana elektrana je u paralelnom radu s mrežom, tako da višak električne energije prodajete, a ukoliko vam je potrebna dodatna električna energija (primjerice noću), preuzimate je iz javne distribucijske mreže.

Sve što trebate napraviti je dostaviti godišnji utrošak električne energije i podatke o raspoloživim površinama za montažu fotonaponskih modula, kako bi mogli proračunati odgovarajuću snagu sunčane elektrane te izraditi idejni projekt. Idejni projekt se, zajedno s dokazima o pravu gradnje, prilaže zahtjevu za prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES). HEP-ODS izdavanjem prethodne elektroenergetske suglasnosti daje dopuštenje za izgradnju elektrane i definira tehno-ekonomske uvjete priključenja. Prije same izrade sunčane elektrane potrebno je još sklopiti Ugovor o otkupu viškova proizvedene energije te izraditi glavni projekt u kojemu se detaljno razrađuju tehnička rješenja vezana za samu instalaciju elektrane. Sa takvim projektom možete aplicirati na Fondove ili na otvorene natječaje od strane županija za dobivanje subvencija na opremu. Glavni projekt Vam je ujedno i akt za gradnju elektrane jer nakon što se ista izgradi i testira HEP-ODS vam izdaje “Dozvolu za trajni pogon”.

Ukoliko imate visoke račune za električnu energiju kontaktirajte nas bez obaveza kako bismo Vam na vašem konkretnom primjeru objasnili što možemo učiniti za Vas.

Zatražite BESPLATNU energetsku bilancu i ponudu za vašu mrežnu elektranu

Besplatna simulacija i ponuda uključuje:
o Proračun instalirane snage elektrane
o Simulaciju energetske isplativosti
o Troškovnik i simulaciju investicijske rentabilnosti sustava
Sve što trebate je poslati nam Vaše račune za električnu energiju kroz godinu dana i tlocrtnu skicu vašeg krova.

KROZ INVESTICIJU DANAS, NASTAJE PROFIT SUTRA, A GARANCIJA VAM JE SUNCE!!!

Upitnik za postavljanje mrežnog solarnog FN sustava

Popunjeni upitnik spremite na računalo te isti pošaljite na naš mail info@solarprojekt.hr

shadow