Usluge

Naše usluge

Fotonaponski sustavi se mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe. Prva grupa su takozvani samostalni ili otočni sustavi u kojima proizvedenu električnu energiju najčešće skladištimo u baterije ili akumulatore. Druga su, danas sve rasprostranjeniji i suvremeniji, mrežni sustavi, koji proizvedenu električnu energiju predaju u elektroenergetski sustav te solarna javna rasvjeta.

Usluge koje pružamo su projektiranje elektro sustava, nadzor nad gradnjom, usluge mjerenja i konzalting na području elektrotehnike, automatike i energetske elektronike. Naš tim ovlaštenih inženjera u mogućnosti je izvesti sva projektna rješenja usklađena s važećom zakonskom regulativom, propisima, domaćim (HRN) i međunarodnim (IEC) normama te pravilima struke.

Pružamo usluge izrade rješenja za pojedine i cjelovite segmente automatizacije proizvodnih procesa. Stručni tim tvrtke specijaliziran za područje automatike za vas vrši projektiranje optimalnog sustava upravljanja za različite potrebe (industrija / zgradarstvo). Nudimo izradu razvodnih upravljačkih ormara automatizacije po principu ključ u ruke (izrada, mjerenje i atestiranje).

Iznalazimo bolja rješenja za potrebe ugradnje nove opreme u već postojeće brodske sustave uvođenjem optimalnih i tehnički zadovoljavajućih modifikacija. Izrađujemo potrebnu elektro projektnu dokumentaciju za novogradnje i plovila u rekonstrukciji.


Energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju , pogon, Jtd.). Pod pojmom energetska učinkovitost podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, kućanstvima, prometu, uslužnim djelatnostima i poljoprivredi.